Radio wave propagation in the marine boundary layer

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Alexander Kukushkin

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3527404589

Ký hiệu phân loại: 621.38411 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Weinheim : [Chichester : Wiley-VCH ; John Wiley], 2004

Mô tả vật lý: xi, 193 p. : , ill. ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 70527

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH