Accounting reference desktop

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Steven M Bragg

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0471391832

Ký hiệu phân loại: 657 Accounting

Thông tin xuất bản: New York ; Chichester : Wiley, 2002

Mô tả vật lý: 608p.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 70543

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH