The beginner's guide to underwater digital photography

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Larry Gates

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1584282746

ISBN-13: 978-1584282747

Ký hiệu phân loại: 778.73 *Underwater photography

Thông tin xuất bản: Buffalo, NY : Amherst Media, 2010

Mô tả vật lý: 126 p. : , col. ill. ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 70583

A guide to underwater digital photography covers such topics as selecting a camera, adding light, exposure challenges, designing compositions, maintaining equipment, preparing for a dive, and postproduction.
Includes bibliographical references (p. 123) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH