The Culture of Vengeance and the Fate of American Justice [electronic resource].

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Terry Kenneth Aladjem

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0511377563

ISBN-13: 978-0521886246

Ký hiệu phân loại: 364.601 Philosophy and theory

Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 2008.

Mô tả vật lý: 1 online resource (268 p.)

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 70799

America is driven by vengeance in Aladjem's timely analysis, and the fate of democratic justice hangs in the balance.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH