Deporting Our Souls [electronic resource] : Values, Morality, and Immigration Policy.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bill Ong Hing

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0511245718

ISBN-13: 978-0521864923

Ký hiệu phân loại: 325.73 International migration and colonization

Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 2006.

Mô tả vật lý: 1 online resource (238 p.)

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 70802

This book discusses the major immigration policy areas and the author suggests his own proposals on how to address the policy challenges: undocumented workers, the immigration selection system, deportation of aggravated felons, national security and immigration policy, and the integration of new Americans.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH