British Political Thought in History, Literature and Theory, 1500-1800 [electronic resource].

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Armitage

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0511268694

ISBN-13: 978-0521870412

Ký hiệu phân loại: 320.09410903 Political science (Politics and government)

Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 2006.

Mô tả vật lý: 1 online resource (340 p.)

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 70888

This volume celebrates the contribution of the Folger Institute to British studies over many years.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH