Cytoskeletal Mechanics [electronic resource].

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Roger Kamm, Mohammad R. K Mofrad

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0511249341

ISBN-13: 978-0521846370

Ký hiệu phân loại: 571.654 +Cytoskeleton

Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 2006.

Mô tả vật lý: 1 online resource (256 p.)

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 70893

This book presents views on approaches to modeling cell mechanics. The diversity of opinions stems from the different backgrounds of those who have contributed to the field. The authors come from the biophysics, bioengineering, and physical chemistry communities, and each joins the discussion with their unique perspective on biological systems.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH