Spousonomics : using economics to master love, marriage and dirty dishes

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jenny Anderson, Paula Szuchman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0385343947

ISBN-13: 978-0679604402

Ký hiệu phân loại: 646.7 Management of personal and family life

Thông tin xuất bản: New York : Random House, 2011

Mô tả vật lý: xvi, 332 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 71113

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH