Encyclopedia of artificial intelligence

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Julian Dorado, Alejandro Pazos Sierra, Juan Ramon Rabunal

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1599048493

ISBN-10: 1599048507

ISBN-13: 978-1599048499

ISBN-13: 978-1599048505

Ký hiệu phân loại: 006.303 Special computer methods

Thông tin xuất bản: Hershey, PA : Information Science Reference, 2009.

Mô tả vật lý: 3 v. (xxxiii, 1623, 17 p.) : , ill. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 71128

"This book is a comprehensive and in-depth reference to the most recent developments in the field covering theoretical developments, techniques, technologies, among others"--Provided by publisher.
Includes bibliographical references and index.


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH