Encyclopedia of artificial intelligence
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1599048493

Ký hiệu phân loại: 006.303 Special computer methods

Thông tin xuất bản: Hershey, PA :Information Science Reference, 2009.,

Mô tả vật lý: 3 v. (xxxiii, 1623, 17 p.) : , ill. ; , 29 cm.

Ngôn ngữ:


"This book is a comprehensive and in-depth reference to the most recent developments in the field covering theoretical developments, techniques, technologies, among others"--Provided by publisher.

Artificial intelligence -- Encyclopedias.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH