Encyclopedia of educational psychology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kristin Rasmussen, Neil J Salkind

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1412916882

Ký hiệu phân loại: 370.1503 Philosophy and theory, education for specific objectives, educational psychology

Thông tin xuất bản: Thousand Oaks, Calif. : Sage Publications, 2008

Mô tả vật lý: 2 v. (xxxi, 1022, 68 p.) ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 71136

Includes bibliographical references and indexes.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH