Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 188 kết quả
JIP (Jurnal Intervensi Psikologi)
Tác giả:
Xuất bản: : Master of Psychology Degree Faculty of Psychology and SocioCultural Sciences Universitas Islam Indonesia, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Psihologo-Pedagogičeskie Issledovaniâ
Tác giả:
Xuất bản: : Moscow State University of Psychology and Education, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Educational psychology
Tác giả: John W Santrock
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.15
 
Frontiers in Psychology
Tác giả:
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2010
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Educational Psychology : Between Certitudes and Uncertainties
Tác giả: Victori?a Trif, Victori?a Trif
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Encyclopedia of educational psychology
Tác giả: Kristin Rasmussen, Neil J Salkind
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: Sage Publications, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.1503
 
The RoutledgeFalmer reader in psychology of education
Tác giả: Harry Daniels, Anne Edwards
Xuất bản: London: Routledge, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.15
 
Encyclopedia of school psychology
Tác giả: Steven W Lee
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: Sage Publications, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.15
 
Developmental and educational psychology for teachers : an applied approach
Tác giả: D M McInerney, David Putwain
Xuất bản: London New York: Routledge Taylor Francis Group, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.15
 
Journal of Pedagogical Sociology and Psychology
Tác giả:
Xuất bản: : Octagon Education Services, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục