Encyclopedia of Greco-Roman mythology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mike Dixon-Kennedy

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1576070948

Ký hiệu phân loại: 292.1 Classical religion (Greek and Roman religion)

Thông tin xuất bản: Santa Barbara, Calif. : ABC-CLIO, 1998

Mô tả vật lý: xv, 370 p. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 71156

Includes bibliographical references (p. 331-339) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH