Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 741 kết quả
Encyclopedia of the Enlightenment
Tác giả: Ellen Judy Wilson, Peter Hanns Reill
Xuất bản: New York: Facts On File Inc, 2004
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.25
 
Encyclopedia of wood
Tác giả:
Xuất bản: Alexandria Va Montreal New York: TimeLife Books St Remy Press, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  684
 
Encyclopedia of weather and climate
Tác giả: Michael Allaby
Xuất bản: New York: Facts on File, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.603
 
Lesbian histories and cultures : an encyclopedia
Tác giả: Bonnie Zimmerman
Xuất bản: New York: Garland Pub, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.76
 
Encyclopedia of world poverty
Tác giả: Mehmet Odekon
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: SAGE Publications, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.503
 
Encyclopedia of caves and karst science
Tác giả: John Gunn
Xuất bản: London: Fitzroy Dearborn, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.44703
 
The encyclopedia of religious phenomena
Tác giả: J Gordon Melton
Xuất bản: Detroit: Visible Ink Press, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  200.3
 
Encyclopedia of world climatology
Tác giả: John E Oliver
Xuất bản: Dordrecht The Netherlands: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.603
 
Encyclopedia of social and cultural anthropology [electronic resource]
Tác giả: Alan Barnard, Jonathan Spencer
Xuất bản: Milton Park Abingdon Oxon New York: Routledge, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  301.03
 
Van Nostrand's scientific encyclopedia
Tác giả: Glenn D Considine, Peter H Kulik
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyInterscience, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  503
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục