Understanding data communications : from fundamentals to networking

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gilbert Held

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0471627453

Ký hiệu phân loại: 004.6 Interfacing and communications

Thông tin xuất bản: Chichester ; New York : Wiley , 2000

Mô tả vật lý: xvi, 852 p. : , ill., map ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 71176

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH