The path of philosophy : truth, wonder, and distress

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Marmysz

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0495509329

ISBN-13: 978-0495509325

Ký hiệu phân loại: 190 Modern western and other non-eastern philosophy

Thông tin xuất bản: Belmont, CA : Wadsworth, Cengage Learning , 2012

Mô tả vật lý: xxviii, 435 p. : , ill., ports. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 71262

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH