My Windows Phone 7

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Brien Posey, ,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0789748258

Ký hiệu phân loại: 004.1675

Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. :Que, c2012.,

Mô tả vật lý: xvii, 429 p. : , col. ill. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Step-by-step instructions with callouts to Windows Phone 7 photos so that you can see exactly what to do Help when you run into Windows Phone 7problems or limitations Tips and Notes to help you get the most from yourWindows Phone 7 device Full-color, step-by-step tasks walk you through getting and keeping your Windows Phone 7 working just the way you want.

Mobile computing.; Smartphones ; Programming.; Windows phone (Computer file);

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn