Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 364 kết quả
Mobile Computing
Tác giả: Jesus Hamilton Ortiz, Jesus Hamilton Ortiz
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  004
 
Pervasive computing and networking
Tác giả: Mieso K Denko, Mohammad S Obaidat, Isaac Woungang
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  004.165
 
Fog computing : theory and practice
Tác giả: Assad Abbas, Samee Ullah Khan, Albert Y Zomaya
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  004.6782
 
Encyclopedia of mobile computing and commerce
Tác giả: David Taniar
Xuất bản: Hershey PA: Information Science Reference, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16503
 
Mobile computing, applications, and sevices
Tác giả: Thomas Phan
Xuất bản: Sl: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
Anywhere computing with laptops : making mobile work
Tác giả: Harold Davis
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que Pub, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.6
 
Advances and Applications in Mobile Computing
Tác giả: Adem Karahoca, Adem Karahoca
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  362.2
 
Mobile Computing - Technology and Applications
Tác giả: Mutamed Khatib, Nael Salman
Xuất bản: : IntechOpen, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  004
 
Mobile Edge Computing
Tác giả: Yan Zhang
Xuất bản: Cham Switzerland: Springer Nature, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  004.167
 
Wireless Internet and mobile computing : interoperability and performance
Tác giả: Yu-Kwong Ricky Kwok, Vincent K N Lau
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyInterscience IEEE Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.382
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục