The coiled spring : how life begins

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ethan Bier

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0879695625

ISBN-10: 0879695633

ISBN-10: 0879696605

Ký hiệu phân loại: 571.8 Reproduction, development, growth

Thông tin xuất bản: Cold Spring Harbor, N.Y. : Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2000.

Mô tả vật lý: 252p.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 71321

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH