Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 25 kết quả
Principles of developmental genetics
Tác giả: Sally A Moody
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier Academic Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.85
 
AIMS Genetics
Tác giả:
Xuất bản: : AIMS Press, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Behavioural Genetics for Education [electronic resource]
Tác giả: D Gaysina, Y Kovas, S Malykh
Xuất bản: London: Palgrave Macmillan UK Imprint Palgrave Macmillan, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  153
 
The coiled spring : how life begins
Tác giả: Ethan Bier
Xuất bản: Cold Spring Harbor NY: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.8
 
Transcriptional Switches During Development
Tác giả: François Payre, Serge Plaza
Xuất bản: Oxford: Academic Press, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  575.01
 
Bones, Genetics, and Behavior of Rhesus Macaques [electronic resource] : Macaca Mulatta of Cayo Santiago and Beyond
Tác giả: Qian Wang
Xuất bản: New York NY: Springer New York Imprint Springer, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  576.8
 
The art of genes : how organisms make themselves
Tác giả: Enrico Coen
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.8
 
Evolutionary Biology from Concept to Application [electronic resource]
Tác giả: Pierre Pontarotti
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  576.8
 
Biotechnology and Sustainable Agriculture 2006 and Beyond [electronic resource] : Proceedings of the 11th IAPTC&B Congre...
Tác giả: Jiayang Li, Zhihong Xu, Yongbiao Xue, Weicai Yang
Xuất bản: Dordrecht: Springer Netherlands Imprint Springer, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  580
 
Endless forms most beautiful : the new science of evo devo and the making of the animal kingdom
Tác giả: Sean B Carroll
Xuất bản: New York: WW Norton Co, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.85
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục