101 essential lists for the early years

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Penny Tassoni

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0826488633

Ký hiệu phân loại: 362.7 Problems of and services to young people

Thông tin xuất bản: London ; New York : Continuum, 2006

Mô tả vật lý: viii, 116 p. ; , 20 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 71335

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH