Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 105 kết quả
Journal of Early Childhood Education Research
Tác giả:
Xuất bản: : Early Childhood Education Association Finland, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Dirāsāt fi Al-Ṭufūlaẗ wa Al-Tarbiyyaẗ
Tác giả:
Xuất bản: : Assiut University Faculty of Early Childhood, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Early childhood education : an international encyclopedia
Tác giả: Moncrieff Cochran, Rebecca Staples New
Xuất bản: Westport Conn: Praeger Publishers, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  372.2103
 
Early Childhood Education Papers
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Negeri Semarang, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Introduction to Curriculum for Early Childhood Education
Tác giả: Kristin Beeve, Jennifer Paris, Clint Springer
Xuất bản: Minneapolis MN: Open Textbook Library, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Transforming Early Childhood in England : Towards a Democratic Education
Tác giả:
Xuất bản: Place of publication not identified: UCL Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  372.210942
 
JECED: Journal of Early Childhood Education and Development
Tác giả:
Xuất bản: : Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Safety, Health, and Nutrition in Early Childhood Education
Tác giả: Jennifer Paris
Xuất bản: Minneapolis MN: Open Textbook Library, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Unsettling the colonial places and spaces of early childhood education
Tác giả: Veronica Pacini-Ketchabaw, Affrica Taylor
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  372.21
 
Shaping early childhood : learners, curriculum and contexts
Tác giả: Glenda MacNaughton
Xuất bản: Maidenhead: Open University Press, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  372.21
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục