Encyclopedia of religion, communication, and media

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Daniel A Stout

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0415969468

ISBN-13: 978-0415969468

Ký hiệu phân loại: 201 Religious mythology, general classes of religion, interreligious relations and attitudes, social theology [all formerly 291.1]

Thông tin xuất bản: New York : Routledge, 2006.

Mô tả vật lý: xx, 467 p. : , ill. ; , 29

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 71366

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH