Peptides from A to Z : a concise encyclopedia

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hans-Dieter Jakubke, Norbert Sewald

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3527317228

Ký hiệu phân loại: 572.6503 Proteins

Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH, 2008

Mô tả vật lý: ix, 403 p. : , ill ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 71445

Includes bibliographical references.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH