Pharmacokinetics and metabolism in drug design

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dennis A Smith, Don K Walker, Han van de Waterbeemd

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3527313680

Ký hiệu phân loại: 615.7 Pharmacokinetics

Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH, 2006

Mô tả vật lý: xix, 180 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 71523

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH