Wastewater quality monitoring and treatment

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: André van de Beken, Ph Quevauviller, Olivier Thomas

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0471499293

ISBN-13: 978-0471499299

Ký hiệu phân loại: 628.1 Water supply

Thông tin xuất bản: Chichester, England ; Hoboken, NJ : Wiley, 2006

Mô tả vật lý: xiv, 394 p. : , ill. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 71541

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH