Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 87 kết quả
Water quality
Tác giả: Joseph A Ritter
Xuất bản: Denver Colo: American Water Works Association, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.1
 
Wastewater quality monitoring and treatment
Tác giả: André van de Beken, Ph Quevauviller, Olivier Thomas
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.1
 
Water-quality engineering in natural systems
Tác giả: David A Chin
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyInterscience, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.1
 
Turfgrass and landscape irrigation water quality : assessment and management
Tác giả: Ronny R Duncan, Robert N Carrow, Michael T Huck
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.913
 
Modeling water quality in distribution systems
Tác giả: Robert Maurice ClarkRobert Maurice Clark
Xuất bản: Denver CO: American Water Works Association, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.1
 
Handbook of drinking water quality
Tác giả: John De Zuane
Xuất bản: New York: J Wiley, 1997
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  363.61
 
Water Quality Research Journal
Tác giả:
Xuất bản: : IWA Publishing, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Groundwater Quality and Public Health
Tác giả: Jianhua Wu, Peiyue Li, Peiyue Li, Saurabh Shukla, Saurabh Shukla, Jianhua Wu
Xuất bản: Basel: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Groundwater Quantity and Quality
Tác giả:
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Water quality & treatment [electronic resource] : a handbook on drinking water, sixth edition
Tác giả: James K Edzwald
Xuất bản: New York Denver Colo: McGrawHill American Water Works Association, 2011
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  628.162
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục