Encyclopedia of political communication

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Christina Holtz-Bacha, Lynda Lee Kaid

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1412917999

Ký hiệu phân loại: 320.01 Philosophy and theory

Thông tin xuất bản: Los Angeles : Sage Publications, 2008

Mô tả vật lý: 2 v. : , ill. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 71574

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH