Titanium and titanium alloys : fundamentals and applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: C Leyens, M Peters

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3527305343

Ký hiệu phân loại: 620.189322 Engineering mechanics and materials

Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH , 2003

Mô tả vật lý: xix, 513 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 71836

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH