Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 271 kết quả
Synthetic biology applications in industrial microbiology
Tác giả: David Nielsen, Weiwen Zhang
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Lanthanum : compounds, production, and applications
Tác giả: Ryan J Moore
Xuất bản: Hauppauge NY: Nova Science Publishers, c2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  665.81
 
Industrial Applications of Machine Learning
Tác giả: David Atienza, Concha Bielza, Javier Diaz-Rozo, Pedro Larrañaga, Alberto Ogbechie, Carlos Esteban Puerto-Santana
Xuất bản: Boca Raton Florida: CRC Press, 2019
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
Nanocatalysis : synthesis and applications
Tác giả: Tewodros Asefa, Vivek Polshettiwar
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.2995
 
Enzymes in industry : production and applications
Tác giả: Wolfgang Aehle
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.634
 
Smart sensors and MEMS : intelligent devices and microsystems for industrial applications
Tác giả: A Luque, Stoyan Nihtianov
Xuất bản: Oxford: Woodhead Publishing, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  681.2
 
Titanium and titanium alloys : fundamentals and applications
Tác giả: C Leyens, M Peters
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.189322
 
Black TiO2 nanomaterials for energy applications
Tác giả: Xiaobo Chen, Yi Cui
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.30284
 
Applications in ecological engineering
Tác giả:
Xuất bản: Amsterdam Netherlands Boston Mass London: Elsevier, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628
 
Graphene oxide : fundamentals and applications
Tác giả: Siegfried Eigler
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662.9
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục