The Encyclopedia of public choice elektronisk ressurs Volume 1

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Charles Kershaw Rowley, Friedrich Schneider

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 320.603 Political science (Politics and government)

Thông tin xuất bản: Dordrecht Boston : Kluwer Academic Publishers , 2004

Mô tả vật lý: xvii, 441 s. : , ill

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 71918

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH