ASP.NET 3.5 content management system development [elektronisk ressurs] : build, manage, and extend your own content managment system

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Curt Christianson, Jeff Cochran

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1847193612

Ký hiệu phân loại: 005.276 Programming for distributed computer systems

Thông tin xuất bản: Birmingham, U.K. : Packt Pub. , 2009

Mô tả vật lý: 1 online resource (v, 267 p.) : , ill

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 71977

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH