Physics of semiconductor devices [elektronisk ressurs]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: C. A Colinge, Jean-Pierre Colinge

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1402070187

Ký hiệu phân loại: 537.622 Semiconductivity

Thông tin xuất bản: Boston : Kluwer Academic , 2002

Mô tả vật lý: xiii, 436 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 71982

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH