Standard Guidelines for the Design and Installation of Pile Foundations
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ASCE, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0784402191

Ký hiệu phân loại: 624.154 Pile foundations

Thông tin xuất bản: USA :ASCE, 1997, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 39 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:


Piling (Civil engineering) -- Design and construction ; Standards.; Móng cọc (Xây dựng dân dụng) -- Thiết kế và xây dựng ; Tiêu chuẩn

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.154


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH