Encyclopedia of information science and technology [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mehdi Khosrowpour

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1605660264

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Hershey, PA : Information Science Reference, 2009

Mô tả vật lý: 8 v. : , ill. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 73735

"This set of books represents a detailed compendium of authoritative, research-based entries that define the contemporary state of knowledge on technology"--Provided by publisher.
Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH