Encyclopedia of information science and technology [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9781605660264

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Hershey, PA :Information Science Reference, 2009, 2nd ed.

Mô tả vật lý: 8 v. : , ill. ; , 29 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 73735
"This set of books represents a detailed compendium of authoritative, research-based entries that define the contemporary state of knowledge on technology"--Provided by publisher.
1. Information science
  - Encyclopedias.; Information technology
  - Encyclopedias.1. Information science
  - Encyclopedias.
2. Information technology
  - Encyclopedias.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH