Psychology : a discovery experience
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0538447060

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: Australia ; Mason, OH :South-Western Cengage Learning, 2011, 1st ed.

Mô tả vật lý: xxiii, 662 p. : , col. ill. ; , 29 cm.

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH