A century of war : Anglo-American oil politics and the new world order

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: William Engdahl

Ngôn ngữ: eng ; ger

ISBN-10: 3925725199

Ký hiệu phân loại: 338.272820904 Extraction of minerals

Thông tin xuất bản: Germany : Concord, Mass. : Dr. Bt̲tinger ; Distribution in the USA and Canada by Paul & Company Publishers Consortium, 1993

Mô tả vật lý: 282 p., [32] p. of plates : , ill. ; , 22 c

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 73931

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH