Hypnotherapy, an exploratory casebook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Milton H Erickson, Sidney Rosen, Ernest Lawrence Rossi

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470265957

Ký hiệu phân loại: 615.8512 Specific therapies and kinds of therapies

Thông tin xuất bản: New York : Irvington Publishers : distributed by Halsted Press, 1979

Mô tả vật lý: xvi, 495 p. ; , 25 cm. + , 1 cassette tape.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 73940

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH