A history of modern psychology in context

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Wade E Pickren, Alexandra Rutherford

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470276096

ISBN-13: 978-0470276099

Ký hiệu phân loại: 150.9 Historical, geographic, persons treatment

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley, 2010

Mô tả vật lý: xxv, 380 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 74071

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH