ASP.NET MVC 1.0 test driven development : problem, design, solution
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Emad Ibrahim, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9780470447628

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN :Wiley Pub., 2009,

Mô tả vật lý: xxiii, 280 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 74180
1. Database design.
  - Internet programming.
  - Microsoft .NET.
  - Web site development.
  - Web sites
  - Design.; Active server pages.-1. Database design.
  - Internet programming.
  - Microsoft .NET.
  - Web site development.
  - Web sites
  - Design.
2. Active server pages.-
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH