Handbook of plant and crop physiology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mohammad Pessarakli

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0824705467

Ký hiệu phân loại: 571.2 Plants and microorganisms

Thông tin xuất bản: New York : M. Dekker, 2002

Mô tả vật lý: xvii, 973 p. ; , ill. ; , 27 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 74216

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH