Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 107 kết quả
Plant physiology
Tác giả: Lincoln Taiz, Eduardo Zeiger
Xuất bản: Sunderland Mass: Sinauer Associates, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.2
 
Plant Stress Physiology
Tác giả: Akbar Hossain, Akbar Hossain
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  581.7
 
Handbook of plant and crop physiology
Tác giả: Mohammad Pessarakli
Xuất bản: New York: M Dekker, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  571.2
 
Plant Stress Physiology : Perspectives in Agriculture
Tác giả: Mirza Hasanuzzaman, Mirza Hasanuzzaman, Kamran Nahar, Kamran Nahar
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  581.7
 
Ion Transport in Chloroplast and Mitochondria Physiology in Green Organisms
Tác giả: Cornelia Spetea, Hans-Henning Kunz, Ildiko Szabo
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Abiotic Stresses in Agroecology: A Challenge for Whole Plant Physiology
Tác giả: Alison H Kingston-Smith, Mauro Centritto, Urs Feller
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Advances in Selected Plant Physiology Aspects
Tác giả: Giuseppe Montanaro andBartolomeo Dichio
Xuất bản: : IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  526
 
Microalgae : From Physiology to Application
Tác giả: Milada Vítová, Milada Vítová
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  579.8
 
Root Biology : Growth, Physiology, and Functions
Tác giả: Takuji Ohyama, Takuji Ohyama
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Journal of Stress Physiology & Biochemistry
Tác giả:
Xuất bản: : Vikol publishing ST Kolesnichenko VV, 2008
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục