Guiding children's learning of mathematics.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Art Johnson, Leonard M Kennedy, Steven Tipps

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 049509191X

ISBN-13: 978-0495091912

Ký hiệu phân loại: 372.7 *Mathematics

Thông tin xuất bản: Belmont, CA : Thomson/Wadsworth, 2008

Mô tả vật lý: xxii, 589 p. : , col. ill. ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 74448

Includes bibliographical references (p. 571-576) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH