Algorithms

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robert Sedgewick, Kevin Daniel Wayne

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 032157351X

Ký hiệu phân loại: 005.1 Programming

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Addison-Wesley, 2011

Mô tả vật lý: xii, 955 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 74540

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH