Advances in computers. volume 82 elektronisk ressurs
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0123855128

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston :Elsevier/Academic Press , 2011, 1st ed

Mô tả vật lý: 1 online resource (284 s.) : , ill. (some col.)

Ngôn ngữ:


Computer science-- Computers-- Electronic data processing-- Reference . ; Machine Theory . ; Computer Literacy . ; Information Technology . ; Data Processing . ; Computer Science . ; Hardware . ; General

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH