Advances in international accounting . Volume 17 elektronisk ressurs
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9780762311279

Ký hiệu phân loại: 657 Accounting

Thông tin xuất bản: Greenwich, CT :JAI Press , 2004,

Mô tả vật lý: ix, 250 s.

Ngôn ngữ:


Comparative accounting-- International business enterprises . -- Accounting

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH