High voltage engineering

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: V Kamaraju, M. S Naidu

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0074622862

Ký hiệu phân loại: 621.31913 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill, 1996

Mô tả vật lý: xiii,378p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 75220

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH