Applied mathematics for restructured electric power systems : optimization, control, and computational intelligence

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: J. H Chow, James A Momoh, Felix F Wu

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0387234705

Ký hiệu phân loại: 621.3191 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: New York : Springer, 2005

Mô tả vật lý: xxxii, 323 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 75244

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH