Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 218 kết quả
Известия высших учебных заведений: Проблемы энергетики
Tác giả:
Xuất bản: : Kazan State Power Engineering University, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Electrical power systems technology
Tác giả: Stephen W Fardo, Dale R Patrick
Xuất bản: Lilburn GA Boca Raton FL: Fairmont Press Distributed by Taylor Francis, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Introduction to electrical power systems
Tác giả: M E El-Hawary, M E El-Hawary
Xuất bản: Piscataway NJ Hoboken NJ: IEEE Press Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3
 
Innovations in power systems reliability
Tác giả: George J Anders, Alfredo Vaccaro
Xuất bản: London New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Power systems [electronic resource]
Tác giả: Leonard L Grigsby
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Thermal engineering in power systems
Tác giả: Ryoichi Amano, B Sundén
Xuất bản: Southampton UK Boston: WIT, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3104
 
Power systems analysis
Tác giả: Arthur R Bergen, Vijay Vittal
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Electric power systems : a conceptual introduction
Tác giả: Alexandra von Meier
Xuất bản: Hoboken NJ: IEEE Press WileyInterscience, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Analysis of faulted power systems
Tác giả: P M Anderson
Xuất bản: Piscataway New Jersey: WileyIEEE, 2003
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.3191
 
Electric power systems
Tác giả: B M Weedy
Xuất bản: Chichester West Sussex UK: John Wiley Sons Ltd, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.319
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục