Math study skills workbook : your guide to reducing text anxiety and improving study strategies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Paul D Nolting

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0840053096

ISBN-13: 978-0840053091

Ký hiệu phân loại: 510.7 Mathematics

Thông tin xuất bản: Belmont, CA : Brooks/Cole, Cengage Learning, 2012.

Mô tả vật lý: vi, 129 p. : , ill. ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 75645

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH