Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 115 kết quả
Study skills for dummies
Tác giả: Doreen Du Boulay
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: For Dummies John Wiley distributor, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  378.170281
 
Study skills that stick
Tác giả: Margaret Nuzum
Xuất bản: New York NY: Scholastic Professional Books, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.302
 
Essential study skills
Tác giả: Linda Wong
Xuất bản: Boston: Houghton Mifflin, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.3028
 
Reading and study skills
Tác giả: John Langan
Xuất bản: New York NY: McGrawHill Higher Education, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.4
 
Math study skills workbook : your guide to reducing text anxiety and improving study strategies
Tác giả: Paul D Nolting
Xuất bản: Belmont CA: BrooksCole Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.7
 
Life skills activities for secondary students with special needs
Tác giả: Darlene Mannix
Xuất bản: San Francisco Calif Chichester: JosseyBass John Wiley distributor, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.90973
 
Creating self-regulated learners : strategies to strengthen students' self-awareness and learning skills
Tác giả: Linda Burzotta Nilson, Barry J Zimmerman
Xuất bản: Sterling: Stylus Publishing, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.1523
 
Ten skills you really need to succeed in college
Tác giả: John Langan
Xuất bản: New York NY: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  378.170281
 
Life Skills Education for Youth : Critical Perspectives
Tác giả: Joan DeJaeghere, Joan DeJaeghere, Erin Murphy-Graham, Erin Murphy-Graham
Xuất bản: Bern: Springer Nature, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
The Media and Communications Study Skills Student Guide
Tác giả: Doug Specht
Xuất bản: London: University of Westminster Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  302.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục